AFM harvesteripäät kaivinkonealustoissa

Kaivinkonepohjainen harvesteri on todellinen monitoimilaite joka kustannustehokkuudellaan ja monipuolisuudellaan haastaa perinteiset metsäkoneet. Kaivinkoneen muuntaminen metsäkoneeksi on helppoa ja tarvittavat muutokset ovat kustannuksiltaan edulliset. Tela-alustaisen harvesterin edut korostuvat vaativissa- ja pehmeissä hakkuuolosuhteissa. Kaivinkonepohjainen harvesteri on tarvittaessa helposti muunnettavissa takaisin kaivinkone tai vaikka kannonnosto käyttöön, jolloin tämän alustakoneen kustannustehokkuus ominaisuudet korostuvat entisestään.

AFM-Forest Oy on toimintansa alusta alkaen erikoistunut kaivinkonepohjaisiin harvesterisovelluksiin, jonka ansiosta harvesterimallistomme on suunniteltu toimimaan optimaalisesti myös kaivinkonealustaisten peruskoneiden kanssa. Kun muut valmistajat tarjoavat harvesteripäihinsä monenlaisia kaivurikäyttöä varten suunniteltuja vahvistus- ja muutossarja, on nämä erikoisvaatimukset osattu jo ennalta ottaa huomioon AFM:n harvesterimallistossa. Kouriemme hydrauliikka on suunniteltu toimimaan kaivinkoneissa yleisesti käytettävällä korkeammalla painetasolla, toisin sanoen peruskoneen painetasoa ei tarvitse alentaa harvesterikäyttöä varten.

AFM:n nykyinen mallisto on laaja, jonka ansiosta, meiltä löytyy sopiva harvesteripää 10-40 tonnin kaivinkonesovelluksiin. Tarvittaessa voimme kokonaisvaltaisesti ohjeistaa asiakasta peruskoneeseen tarvittavien muutosten osalta, jolloin koneen valmistelu ja käyttöönotto tulevat sujumaan ongelmitta ja mahdollisimman edullisesti.

Kaivinkonepohjaisen harvesterin edut

Kun halutaan säästää koneinvestoinneissa, kustannustehokkaampi vaihtoehto koneelliseen puunkorjuuseen on tela-alustainen kaivinkone varustettuna AFM:n harvesteripäällä. Alla muutamia esimerkkejä eduista joita saavutetaan käyttämällä kaivinkonetta hakkuukoneena:

1. Kustannustehokas puun hakkuu
 • Koneen hankintakustannus on huomattavasti 30-50% alhaisempi, verrattuna vastaavaan pyörä-alustaiseen harvesteriin.
 • Kaivinkonepohjaisen harvesterin tuottavuus on miltei sama kuin kaksi kertaa kalliimpien pyöräalustaisten harvestereiden, hankintahinnan ollessa jopa vain puolet vastaavan pyöräalustaisen hakkuukoneen hinnasta.
 • Edullisemmat huolto ja korjauskustannukset verrattuna pyörä-alustaisen koneen kustannuksiin.
 • Alhaisemmat käyttökustannukset.
 • Kaivinkonealustan jälleenmyyntiarvo säilyy paremmin, koska kone voidaan käytettynä myydä metsä- tai maansiirtokäyttöön.
2. Korkea luotettavuus ja ylläpidon edullisuus
 • Kaivinkoneita valmistetaan suurissa sarjoissa, joten niiden tekniikan luotettavuuteen ja huollettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
 • Kaivinkoneet on suunniteltu raskaaseen käyttöön.
 • Harvesterikäyttö on monessa suhteessa kaivinkoneelle kevyempi, kuin sen ”normaali” käyttöympäristö kaivukäytössä, joten koneen odotettavissa olevat käyttöikä ja huoltokustannukset tulevat olemaan edullisemmat.
 • Tunnetuimpien kaivinkonemerkkien kattava varaosa ja huoltoverkosto takaavat nopean osien ja tarvittaessa huollon saatavuuden.
3. Monipuolisuus

Kaivinkoneen käytön monipuolisuus mahdollistaa koneen työllistämisen myös muussa kuin hakkuukäytössä, kts. esimerkit alla:

 • harvesteri - käyttö kuten normaali harvesterialustalla
 • harvesteri - energiapuun hakkuu ja korjuu, kaivinkoneella on mahdollista suorittaa puunkorjuuta maastossa (suot ja pehmeiköt) joissa se normaalilla hakkuukoneella ei olisi mahdollista
 • kannon nostokonei - kaivinkone voidaan helposti muuntaa tehokkaaksi kannonnostokoneeksi
 • processori - käyttö prosessorina laanilla tai sahan lajittelupihalla tai pelkkänä kaatokoneena (kokorunko menetelmällä)
 • lastauskone - voidaan asentaa puutavarakoura harvesterin tilalle ja käyttää konetta lastauskoneena
 • kaivinkone - normaali kaivinkonekäyttö maarakennustyömailla
4. Korkeatuotoksinen metsien monitoimikone
 • Kaivinkone on tehokas kone päätehakuille.
 • Kaivinkone on tehokas kone energiapuun korjuuseen erityisesti vaikeissa korjuuolosuhteissa kuten suot ja muut pehmeiköt.
 • Kaivinkone on tehokas prosessorialusta laanilla tai sahalaitoksen lajittelupihalla, sahalaitoksella voidaan käyttää myös pyöräalustaista kaivinkonetta.
 • Lyhytperäinen kaivinkone on tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu energiapuu ja harvennushakkuille.
 • Tela-alustaisen koneen tukevuus ja tehokas ulottuma, tulevat esiin järeässä päätehakkuukäytössä.
 • Tela-alustaisen koneen soveltuvuus suo ja pehmeikkö hakkuille.
  Koneen pystyy prosessoimaan suuremman alueen samoilta sijoilta kääntyvän ylävaunun (360۠°) ansiosta.
 • Hyvä näkyvyys, kaivinkoneen pyörivän ylävaunun ansiosta, näkyvyys työkohteeseen on esteetön.
 • Modernin kaivinkoneen kuljettajan työympäristö on ergonominen ja koneen hallintalaitteet ovat hyvin käsillä. Kaivinkoneiden melutaso on yleensä alhaisempi kuin vastaavien pyöräkoneiden melutaso.
 • Harvesteripää on mahdollista asentaa koneen puominpäähän useilla eri tavoilla: suora asennus puomin päähän, pikaliitinsovitus, kääntöpuomi kauhalla tai ilman, teleskooppijatkopuomi.
Nykyaikaiset kaivinkoneet voidaan helposti muuntaa tehokkaiksi metsien monitoimikoneiksi.